Praktijkinformatie

Praktijkinformatie van José Dusol Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie in Apeldoorn.

Praktijkadres

José Dusol
Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie
Anijsstraat 7
7322 PM Apeldoorn
CAT-therapeut level 3
KvK-nummer: 08185698

Maak een afspraak via het contactformulier of via 06 – 12 11 98 96.

Openingstijdenpraktijkinformatie-praktijk-josé-dusol

maandag:
8.30 – 17.00 uur
dinsdag:
19.30 – 21.00 uur
woensdag:
13.30 – 21.00 uur
vrijdag:
8.30 – 12.00 uur

Tarief

Behandelvormen die voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking kunnen komen:

Voetreflexzonetherapie, prestatiecode 24009, consult 1-2 uur      €     77,00

Voetreflexzonetherapie, prestatiecode 24009, consult tot 1 uur    €     65,00

Betaalwijze

Contant na iedere behandeling (geen PIN-mogelijkheid) of overmaken per bank.

Vergoedingen

 

Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie CAT. Afhankelijk van jouw polis worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars.

 

 

 

 

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

 

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar; dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • jouw naam, adres en woonplaats;
 • jouw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’;
 • de kosten van het consult.